Hội thảo khoa học Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng - Giá trị lý luận và thực tiễn

Nhân kỷ niệm 70 năm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 2- 1951- tháng 2- 2021), chiều 25-2, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến với các học viện trực thuộc và 13 Trường Chính trị tỉnh, thành phố về chủ đề “Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng - Giá trị lý luận và thực tiễn”. Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương chủ trì hội thảo.

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự hội thảo.

Dự hội thảo tại điểm cầu Tuyên Quang có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy, Huyện ủy Chiêm Hóa, xã Kim Bình và các giảng viên Trường Chính trị tỉnh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận về vai trò, vị trí chiến lược của xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang được chọn là nơi tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng; dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội II của Đảng; tầm vóc, ý nghĩa Đại hội II của Đảng đối với tiến trình cách mạng Việt Nam…

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã có bài tham luận tại hội thảo với chủ đề “Những thành tựu vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân Tuyên Quang từ Đại hội II đến nay”. Tham luận nêu rõ, trong cách mạng Tháng Tám năm 1945, Tuyên Quang được chọn làm Thủ đô Khu giải phóng, nơi Bác Hồ và Trung ương Đảng ở, làm việc lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Tuyên Quang đã được Trung ương chọn làm trung tâm An toàn khu của Trung ương - Thủ đô kháng chiến của cả nước. Với vị thế đó, Tuyên Quang là nơi diễn ra những sự kiện lịch sử, nơi ra đời những chủ trương, đường lối, quyết định quan trọng nhất đưa cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của dân tộc ta đi đến thắng lợi. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Tuyên Quang là đại bản doanh của Trung ương Đảng, Quốc hội Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 13/14 bộ và 65 ban, ngành, cơ quan Trung ương đặt trụ sở làm việc và là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh có thời gian ở, làm việc nhiều nhất tại Việt Bắc. Đặc biệt, từ ngày 11 đến ngày 19 -2 -1951, Đại hội lần thứ II của Đảng được tổ chức tại xã Vinh Quang, nay là xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã hoàn chỉnh và bổ sung đường lối cách mạng, đề ra những quyết sách đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi; quyết định Đảng ta ra hoạt động công khai lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam; tổ chức Đảng cách mạng riêng tại các nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội II tại xã Kim Bình là Đại hội đầu tiên được tổ chức ở trong nước và là Đại hội duy nhất cho đến nay được tổ chức  ngoài thủ đô Hà Nội.  Trong suốt chặng đường 70 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu cùng cả nước hoàn thành thắng lợi sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, trong mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng đều để lại những dấu ấn quan trọng, đạt được nhiều thành tựu vẻ vang…

Đồng chí Mai Quang Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang có tham luận tại hội thảo với chủ đề “Tuyên Quang trong tầm nhìn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”; đồng chí La Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Kim Bình có tham luận tại hội thảo với chủ đề “Đóng góp của nhân dân các dân tộc xã Kim Bình trong Đại hội II của Đảng”.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng là một sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu bước trưởng thành mới về tư tưởng, đường lối chính trị của Đảng. Đảng từ bí mật trở lại hoạt động công khai với tên gọi Đảng Lao động Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển cách mạng. Những giá trị lý luận và thực tiễn của Đại hội II tiếp tục được vận dụng sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo toàn dân xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp, văn  minh…

Tin cùng chuyên mục