Nhiều kết quả nổi bật trong công tác tiếp xúc cử tri của HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Từ năn 2016 đến nay, Thường trực HĐND huyện Chiêm Hóa, các Ban HĐND huyện và đại biểu HĐND các cấp trong huyện đã bám sát Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện và chương trình kế hoạch hàng năm để tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định; đặc biệt hoạt động tiếp xúc cử tri đã được quan tâm thực hiện, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 7 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xác định, làm tốt công tác tiếp xúc cử tri sẽ góp phần giải quyết các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng và những bức xúc của cử tri, giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Trong nhiệm kỳ, đại biểu HĐND huyện Chiêm Hóa đã thực hiện 468 cuộc tiếp xúc cử tri tại 26 xã, thị trấn. Qua các cuộc tiếp xúc, các đại biểu đã tiếp thu và tổng hợp được 1.252 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Thường trực HĐND huyện để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời theo quy định. Đến nay 100 % ý kiến kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện xem xét, giải quyết và trả lời, trong đó số ý kiến đã được giải quyết dứt điểm đạt trên 78%. 

Các đồng chí chủ trì và đại biểu dự kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Có thể nhận thấy, qua các đợt tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND huyện Chiêm Hóa đã tích cực hoạt động, thể hiện trách nhiệm của người đại biểu HĐND; nắm vững và vận dụng tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên gần gũi quần chúng để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và phản ánh với Thường trực HĐND tại các kỳ họp. Đây chính là cầu nối giữa người đại biểu với cử tri và là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại biểu HĐND. Đồng thời các Hội nghị tiếp xúc được tổ chức sát với đối tượng và địa bàn dân cư, đa số ý kiến cử tri đồng tình với cách giải quyết và trả lời của các cơ quan có thẩm quyền.

Nhiều cử tri trên địa bàn huyện cho biết: hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức thường xuyên, thông qua các buổi tiếp xúc, các cử tri được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng trực tiếp đối với các vị đại biểu dân cử. Đồng thời, cử tri cũng được lắng nghe, nắm bắt thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh của huyện và một số nội dung quan trọng khác do các đại biểu truyền đạt. Các cử tri nhận thấy các buổi tiếp xúc cử tri dân chủ, cởi mở và thẳng thắn như vậy đã góp phần tăng thêm niềm tin của các bậc cử tri đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

Cử tri xã Vinh Quang phát biểu, kiến nghị tại Hội nghị tiếp xúc cử tri 

Tiếp xúc cử tri là trách nhiệm của mỗi đại biểu dân cử, chủ yếu trước hết là để tiếp xúc với người dân. Mục đích để lấy ý kiến người dân và để truyền đạt hoạt động của HĐND huyện tới người dân, nhằm tạo ra sự liên kết để người dân tham gia giám sát hoạt động của HĐND huyện thông qua các đại biểu. Trong thời gian tới, công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện sẽ chú trọng đổi mới hình thức truyền đạt, rút gọn thời gian trình bày báo cáo; dành nhiều thời gian hơn để cử tri có thể gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, cũng như những kiến nghị của mình với các vị đại biểu dân cử. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, mỗi đại biểu không chỉ ghi nhận, tiếp thu, mà còn có sự tham gia của của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành để giải trình, làm rõ các vấn đề cử tri kiến nghị.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà; đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Đình Tân trả lời, làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Với việc triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện đã từng bước nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri của người đại biểu dân cử. Qua đó, góp phần giữ vững và tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, xứng đáng với niềm tin, lựa chọn của cử tri các dân tộc trên địa bàn huyện./.

Tin cùng chuyên mục