UBND huyện tổ chức Hội nghị giao kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2022

Ngày 7/1/2022, UBND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị triển khai, giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Ma Phúc Hà, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo, điều hành năm 2022.

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, huyện Chiêm Hóa đã nỗ lực tập trung thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”. Tập trung các giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, xử lý những vấn đề quan trọng, cấp bách, nhất là trong việc vừa phòng chống dịch hiệu quả; vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng và ban hành 27/27 đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII. Kết quả cơ bản hoàn thành và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 36,4 triệu đồng/người. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt trên 1.946 tỷ đồng đạt 100% KH. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.069,1 tỷ đồng đạt 124,3% KH. Có 02 xã Kiên Đài và xã Tân An đạt chuẩn nông thôn mới, xã Vinh Quang đạt nông thôn mới nâng cao. Bình quân toàn huyện đạt 15,6 tiêu chí/xã. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn trên 72,4 tỷ đồng đạt 108,9% dự toán. 100% các xã, thị trấn duy trì và giữ vững đạt chuẩn phổ cập giáo dục các bậc học. Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế là 87,5%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92%. Tạo việc làm cho trên 3.442 lao động đạt 106% KH. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 giảm 3,22% đạt 106,9% KH.

Lãnh đạo Phòng Tài chính Kế hoạch báo cáo một số giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và điều hành ngân sách năm 2022.

Năm 2022 là năm “thứ hai” triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trên cơ sở kế quả đạt được, UBND huyện đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành trong năm 2022, cụ thể: Tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; các kế hoạch, chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII. Thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh thực hiện Đề án Cơ cấu lại ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tập trung thực hiện Đề án phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo nguồn thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư, phát triển du lịch. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Phấn đấu năm 2022 tỷ lệ bao phủ về bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt 95%. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Với những kết quả đã thực hiện đạt trong năm 2021, huyện Chiêm Hóa quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch, định hướng trong năm 2022 và mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Tin cùng chuyên mục