Xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm thịt trâu Chiêm Hóa

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có quyết định phê duyệt dự án đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm thịt trâu Chiêm Hóa. Đây là chỉ dẫn địa lý đầu tiên cho trâu của Việt Nam và sẽ là tiền đề để sản phẩm trâu của Tuyên Quang vươn tầm lên và tiếp cận các thị trường trong và ngoài nước.