Huyện đoàn Chiêm Hóa thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại xã Vinh Quang.

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Ngày 12/01/2022, Huyện đoàn Chiêm Hoá đã cùng Đoàn khối HCSN - DN - LLVT đã tham gia lao động tại thôn An Ninh, xã Vinh Quang.

Các Đoàn viên thanh niên tham gia Đề án 02 tại thôn An Ninh với tinh thần tích cực chủ động.

Tại đây Huyện đoàn Chiêm Hoá đã cùng Đoàn khối HCSN - DN - LLVT và nhân dân tham gia các hoạt động: Đắp hoàn mang 400m lề đường bê tông nội đồng, vận chuyển và lắp đặt 70m cấu kiện bê tông đúc sẵn. Cũng trong ngày, cơ quan Huyện đoàn Chiêm Hoá tới thăm và tặng 01 suất quà cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn của thôn.

Huyện đoàn tặng quà cho hội viên cựu Thanh niên xung phong.

Thông qua hoạt động tại cơ sở nhằm góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên về công tác dân vận, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân; chia sẻ, đồng cảm, cổ vũ và động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Trong thời gian tới Hyện đoàn Chiêm Hóa đã chủ động tham mưu với cấp uỷ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương trong huyện triển khai thực hiện hiệu quả Đề án, góp phần sớm đưa Đề án vào thực tiễn.  

Tin cùng chuyên mục